Mediakohu-hankkeessa puretaan ja analysoidaan kohujen muodostumista. Tutkijat tarkastelevat verkkokeskustelijoiden vuorovaikutusta ja konflikteja ja tunteikkaiden mediakohujen muotoutumisen tapoja. Tutkimuksessa myös vaikutetaan kohujen dynamiikkaan analyyttisin ja kärjistyksiä kyseenalaistavin väliintuloin. Median toimintatapoihin ja sen vaikutuksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lisäksi pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisen keskustelun rakenteisiin ja tapoihin.

Kohteena ovat erityisesti nopeasti kehittyvät kohut, mutta myös valeuutisten levittämisen tavat mediamaisemassa. Monitieteinen hanke yhdistää akateemista tutkimusta, media-aktivismia ja mediapedagogiikkaa. Projektille on tarve, sillä yhteiskunnallinen keskustelu on levinnyt perinteisestä mediasta sosiaaliseen mediaan, ja sen myötä myös suoranainen vihapuhe on levinnyt laatumediankin kommenttipalstoille. Mediamaiseman muutoksen myötä kansalaisten on yhä tärkeämpää ymmärtää ja olla kriittinen sen suhteen, miten nykymedia toimii ja minkälaisia tarkoitusperiä sillä on.

Mediakohuja tutkiva hanke käynnistyy huhtikuussa Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa Koneen säätiön tuella. Hankkeen nimi on ”Mediakohut, (dis)informaatio ja tunnemyrskyt internetissä”. Projektin vastuullinen johtaja on yliopistotutkija Urpo Kovala, ja muut tutkijat Tuija Saresma, Irma Hirsjärvi, Maria Ruotsalainen ja Jonne Arjoranta tutkivat vihapuhetta, populismia, nettikeskusteluja ja mediaverkostoja.

Hanke on saanut Koneen säätiöltä kuuden kuukauden ponnistusapurahan. Hanke järjestää valtakunnallisen tutkijoiden ja toimittajien seminaarin 25.8.2017 Jyväskylässä. Ensimmäisiä tutkimustuloksia esitellään Kulttuurintutkimuksen seuran ja Kirjallisuudentutkijain seuran Ympäristöt-seminaarissa Jyväskylässä 22.–23.5.2017.

Tutkijat

Urpo Kovala

FT Urpo Kovala on nykykulttuurin tutkimuksen yliopistotutkija. Hänen tutkimuksensa käsittelee merkityksen muodostumiseen liittyviä kysymyksiä. Nykyinen pääpaino on erityisesti populismiin ja aktivismiin liittyvien kulttuuristen diskurssien tutkimuksessa ja keskustelujen logiikan, antagonismien ja keskustelukulttuurien analysoimisessa. Kovala on toiminut muun muassa Suomen Akatemian rahoittaman ”Populism as Movement and Rhetoric”-hankkeen (2012-2016) johtajana.

Tuija Saresma

FT Tuija Saresma on nykykulttuurin dosentti, joka on viimeksi tutkinut populistista retoriikkaa ja mobilisoitumista sekä vihapuhetta, erityisesti naisvihaa ja rasismia. Nykyisessä Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessaan hän tarkastelee maahan- ja maastamuuttoa ja johtamassaan Kuulumisen kuulttuurisuus -hankkeessa (Koneen säätiö 2015 – 2017) hänen tutkimuksensa kohdistuu internetin ulossulkeviin, mm. maahanmuuttovastaisiin ryhmiin.

Irma Hirsjärvi

FT Irma Hirsjärvi on kansainvälisesti verkostoitunut tutkija. Hänen tieteiskirjallisuuden faniutta koskeva väitöskirjansa käsitteli teksteihin kiinnittymisiä ja merkityksenmuodostumista, verkostoitumista ja organisoitumisen prosesseja sekä professionaalistumista fandomissa. Hän on työskennellyt mm. Suomen Akatemian projektissa Youth Media participation, opettanut luovaa kirjoittamista ja on yksi Suomen tieteis- ja fantasiatutkimuksen seuran perustajista. Hänellä on myös laaja kokemus poliittisesta aktivismista rasismia vastaan.

Jonne Arjoranta

FT Jonne Arjoranta, digitaalisen kulttuurin tutkijatohtori, on väitellyt pelien tulkinnasta. Hän on tutkinut pelejä, leikkiä ja verkkokulttuuria. Hän on julkaissut pelitutkimuksesta ja -suunnittelusta ja opettanut pelitutkimusta vuodesta 2011. Arjoranta on Pelitutkimuksen vuosikirjan toimituskunnan jäsen ja Suomen pelitutkimuksen seuran hallituksen varajäsen.

Maria Ruotsalainen

FM Maria Ruotsalainen on nykykulttuurin tutkimuksen tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Häntä kiinnostaa kuinka teknologia ja digitaaliset alustat muuttavat jokapäiväista kokemustamme ajasta ja paikasta, julkisesta ja yksityisestä sekä minuudesta ja sen rajoista. Ruotsalainen on maisteriksi valmistumisensa jälkeen työskennellyt muun muassa ”Populism as Movement and Rhetoric”-hankkeessa, jossa hän tutki vihapuheen, populismin ja digitalisaation suhdetta toisiinsa. Ruotsalainen kirjoittaa väitöskirjaansa ajan, paikan ja affektin kokemuksesta digitaalisessa pelaamisessa.