Arcade Dreams by Ben Neale

Nykyaikaisen pelikohun kasvot

Digitaalisiin peleihin liitetyt kohut ja moraalipaniikit ovat monipuolistuneet pelimedian teknologisen kehityksen sekä yhteiskunnallisen murroksen myötä. Nämä sosiaalisesti rakennetut julkiset kiistat ovat perinteisesti keskittyneet pelien representaatioon, sisältöön ja oletettuihin haitallisiin vaikutuksiin. Nykyaikaiset pelipolemiikit ovat rikkoneet tämän kolminaisuuden. Klassiset kohuteemat ja arkkityypit, kuten väkivalta, rikollisuus ja seksuaalisuus, eivät enää liiemmin herätä närkästystä, ellei niitä ole yhdistetty kulttuurisiin tabuihin tai muihin arkaluontoisiin aihepiireihin.

Epäsosiaalinen pelitapa on noussut esiin uutena potentiaalisena kohuaiheena, vaikka teema ei vielä olekaan herättänyt laajempaa julkista keskustelua. Pelitavat syntyvät pelaajien välisen vuorovaikuksen seurauksena ja ne ovat ajoittain saaneet melko nihilistisiä piirteitä. Osa tästä toiminnasta tapahtuu sääntöjen puitteissa, osa niitä avoimesti rikkoen. Esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä rajoittavien sääntöjen puute on johtanut tietyissä peleissä äärimmäisen väkivaltaiseen käytökseen, jolle ei välttämättä löydy muuta perustetta tai tarkoitusta kuin väkivallan harjoittaminen sen itsensä vuoksi. Osa pelaajakunnasta pyrkii taas tarkoituksellisesti häiritsemään toisten käyttäjien pelikokemusta. Tämä aihe kääntää keskustelun mediahaitoista päälaelleen: kyse ei enää ole siitä, mitä pelit tekevät pelaajille, vaan siitä mitä pelaajat tekevät peleillä.

Suurin yksittäinen muutos aikaisempien ja nykyisten pelipolemiikkien välillä liittyy kuitenkin toimijuuteen. Aiempien kohujen taustalla oli pääsääntöisesti pelikulttuurin ulkopuoliset toimijat, kun taas nykykohuissa he tulevat usein ruohonjuuritasolta, saman hajanaisen kulttuuripiirin sisältä.

Nykyaikaiset pelikohut eivät ole rajattuja tapauksia vaan ne peilaavat laajemmin yhteiskunnallista keskustelua ja ilmiöitä. Niitä ei ole sidottu peleihin objekteina tai pelaamiseen toimintana vaan ne pitävät sisällään myös poliittisen, ideologisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Erityisesti tietyt pelikulttuurien sisäiset epäkohdat sekä ideologiset ristiriidat ovat tuottaneet varsin kiihkeitä julkisia yhteenottoja. Nämä kysymykset ovat liittyneet esimerkiksi sterotypioiden käyttöön, pelaajaidentiteetin monipuolistumiseen sekä sosiopoliittisten näkemysten levittämiseen pelimedian avulla.

Yhdysvalloissa pelikohut liittyvät vahvasti niin sanottuun kulttuurisotaan  kilpailevien ideologioiden välillä. Nämä polemiikit ovat identiteettipoliittisia kamppailuja, jotka eivät välttämättä noudata perinteistä jakoa vasemmiston ja oikeiston tai liberalismin ja konservatismin välillä. Runsaasti huomiota saanut GamerGate –moraalipaniikki oli mallitapaus tämänkaltaisesta etnosentrisyydestä. Nykyaikaiset kohut ovat viraaleja, reaaliaikaisia tapahtumia sosiaalisen median taistelukentillä, jossa vallitsee lähes pysyvä sotatila eri mielipiteiden ja maailmankatsomusten välillä. Pahimmillaan nämä kiistat ovat eskaloituneet laajamittaiseksi verkkohäirinnäksi. Kohujen verkostomainen luonne alleviivaa niiden monitulkinnallisuutta. Eri osapuolilla voi olla hyvinkin ristiriitaiset näkemykset tapahtumien taustoista tai syyllisistä.

Pelikohut puhkeavat erittäin harvoin täysimääräisiksi moraalipaniikeiksi. Pelimedian kaupallisen historian aikana näitä liioitellun sosiaalisen huolen laukaisemia episodeja on ollut vain muutama, riippuen tietenkin tulkinnasta. Yleisesti voidaan todeta, että peliaiheiset polemiikit ovat viime vuosina kärsineet inflaatiosta, sillä ne ovat arkipäiväistyneet lähes viikottaisiksi tapahtumiksi. Kohu-uutisointi on ollut jo pitkään perustoimintamalli, jonka kautta digitaalista pelimediaa ja sitä ympäröivää kulttuuria käsitellään julkisessa sanassa. Tämä huomio ei koske pelkästään valtamediaa, sillä myös pelijournalismi on auliisti omaksunut kyseisen menettelytavan.

Haluatko tietää lisää? Lue Tero Pasasen avoimesti saatavilla oleva väitöskirja Beyond the pale : gaming controversies and moral panics as rites of passage.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *